Strong solutions
Powerful partners
Breite 50mm
По традиция Steca като фирма, предоставяща услуги за електрониката (EMS-Provider) и производител на соларната електроника и зарядни системи за акумулатори е синоним на идеи и иновации. Всички ние с лична отговорност и умения създаваме индивидуални електронни продукти с убедително качество и ги предлагаме на глобалните пазари. Опростените работни процеси, честните партньорства и прозрачната комуникация са постижими и водят до нашия общ успех.

Обмислените и съгласувани помежду си процеси, комбинирани с компетентността, гъвкавостта и опита на модерната фирма за услуги, допринасят съществено за успеха на проекта. Steca владее тези стъпки и процеси и гарантира производство в срок, високо постоянно качество и адекватно съотношение цена-качество.

Щека Електроник е водещ производител на соларна електроника, налагащ в международен план нови мащаби в управлението и употребата на слънчева енергия. В трите пазарни сегмента: мрежово-свързани фотоволтаични системи, автономни фотоволтаични системи, соларно-термични системи, фирмата е символ за иновация и далновидност. Ние налагаме най-високи стандарти за качество в разработката, производството и пласмента на нашите продукти.

Trade fairs Seminars Download product catalogues
Батерийната зарядната техника на Щека се отличава от самото начало с високо качество и
издръжливост. Затова от няколко десетилетия разработваме ефективна и лесна за обслужване зарядна техника в сътрудничество с водещи производители на батерии и институти, за да гарантираме сигурната употреба на Вашите батерии.
Ще се радваме на Вашите идеи и въпроси относно фирмата, нашите продукти и услуги. Изпратете ни съобщение, ние ще ви отговорим своевременно.
Предприятието
Steca Elektronik GmbH

Fon: +49-(0)8331-8558-0
Факс: +49-(0)-8331-8558-131

Е-mail: info@steca.de
Формуляр за контакт
Услуги в областта на електрониката
Електрониката, Развойни дейност

Fon: +49-(0)8331-8558-240
Факс: +49-(0)-8331-8558-131

E-mail: Michael.Ackers@steca.de
Формуляр за контакт


Соларна енергия
Соларна електроника, Зарядни системи

Fon: +49-(0)8331-8558-100
Service: +49-(0)8331-8558-833
Факс: +49-(0)-8331-8558-132
E-mail: info@stecasolar.de
Формуляр за контакт


Защита на данните

Лични данни
Личните данни, които въвеждате на интернет страницата на Steca, се събират, използват и обработват от Steca Elektronik GmbH, Mammostraße 1, 87700 Memmingen ("Щека"). Тя носи отговорност по смисъла на Федералния закон за защита на данните.


Използване на Cookies
По правило на интернет страниците на Щека не се използват Cookies. Само по изключение се използват т. нар. Session-Cookies, които оставят в паметта на Вашия браузър данни за техническото управление на сесията. Тези данни не са лични и се изтриват най-късно при затваряне на браузъра.

Ако по изключение Щека трябва да запази лични данни в някой Cookie, ще поискаме от Вас предварително Вашето изрично съгласие. Моля, имайте предвид, че по правило браузърите разполагат с функции за управление на Cookies.


Данните не се предават на трети лица
Вашите лични данни няма да бъдат предадени на трети лица.


Съгласие/право на отмяна
Даването на изрично съгласие за използване на Вашите данни на определена интернет страницата е доброволно. Затова Вие имате право да отмените бъдещото действие на това съгласие.


Промяна на указанията за защита на данните
Щекаси запазва правото да актуализира указанията за защита на данните. За промени, които биха могли да бъдат във Ваш ущърб, Щека ще Ви информира своевременно.Schenk Siegel 640px

Въпроси във връзка със защитата на данните
Имате ли въпроси или забележки във връзка със защитата на данните в Щека?
Тогава се свържете с нашия пълномощник по въпросите на защитата на данните:

Сабине Шенк
Адвокат по IT право и сертифициран от Съюза за технически контрол надзорен орган по защита на данни
www.europajurist-schenk.de
За нас сигурността на Вашите данни е на преден план


Снимков материал

Със свалянето и ползването на снимков материал Ви приемате условията на споразумението. Моля, прочетете внимателно споразумуението.

Copyright Steca Elektronik GmbH ("Щека"). Единствен собственик на правата върху изображенията и логата е Щека. Тя разрешава безплатното ползване на изображенията на продуктите и графиките в рамките на презентацията на собствените си продукти, при което нито изображенията на продуктите, нито графиките могат да бъдат променяни и обработвани, най-вече не бива да бъдат рязани, използвани по нетрадиционен начин, късани или унищожавани. Преди друг вид употреба за производствени нужди трябва да се вземе съгласието на Щека. Върху изображенията трябва винаги да се посочва източникът - Steca Elektronik GmbH. Като насрещна услуга за безплатното разрешение да се ползват изображенията Щека моли печатните медии да й предоставят един екземпляр като доказателство, а филмовите и електронни медии за кратко уведомление. Така Вие изразявате съгласието си, че споразумението няма нужда да се подписва, за да влезе в сила.
Изпращане на E-Mail

Снимков материал от Щека има на www.burger-fotodesign.de, www.photocase.com, www.fotolia.com и www.marx-studios.de

Софтуер

Със свалянето и ползването на снимков материал Ви приемате условията на споразумението. Моля, внимателно прочетете споразумението.

Steca Elektronik GmbH ("Щека") Ви предоставя безплатно ограничен, неексклузивен лиценз да използвате ъпгрейднатия софтуер ("Software") в бинерна, работна форма и при нормалната експлоатация на продуктите на Steca, за които е предназначен софтуерът. Заглавието, правата на собственост и интелектуалната собственост върху този софтуер принадлежат на Steca. Този лиценз важи лично за Вас и Вие можете да правите копия само за Ваши лични нужди. Така Вие заявявате съгласието си, че споразумението няма нужда да се подписва, за да влезе в сила.

Софтуерът се предоставя на разположение "такъв, какъвто е", без каквато и да е гаранция - нито изрична, нито по подразбиране, включена, но неограничена върху каквито и да било имплицитни гаранции за пригодността на софтуера за продажба или за определена цел. Щека не гарантира функицоналната пригодност и ефективност на софтуера или че софтуерът отговаря на Вашите изисквания или че работи безпогрешно.

Вие приемате, че софтуерът е собственост на Щека и е защитен от международни договори за авторски права. Вие приемате също така, че структурата, организацията и кодът на софтуера са ценна търговска тайна на Щека и че изходният код на софтуера остава ценна търговска тайна на Щека. Вие се съгласявате да не декомпилирате, деасамблирате, променяте, реасамблирате (reverse assemble), връщате или трансформирате в четивна форма софтуера или части от него или създавате някакъв дериват на основата на този софтуер.

Софтуер за анализ

Този уебсайт използва Piwik, софтуер с отворен код за статистична оценка на достъпа на посетители. Piwik използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и анализират използването на уебсайта. Създадената информация чрез „бисквитка” за Вашето използване на това интернет предложение се съхранява на сървър в Германия. IP-адреса се анонимизира веднага след обработката и преди нейното съхранение. При включването на Piwik използваме настройка"AnonymizeIP ", с която IP-адреса на посетителя на страницата се анонимизира. Не можем да свържем тази информация с лица и няма да прехвърляме тази информация на трети лица. Вие може да предотвратите инсталацията на бисквитки чрез съответната настройка на вашия софтуерен браузър; обръщаме Ви внимание, че в този случай евентулано може да не използвате всички функции в пълния обхавт на този уебсайт. piwik-opt-out други лични данни се съхраняват само тогава, когато Вие ни ги предоставите по собствена инициатива, напр. в рамките на запитване, регистрация, анкета или за изпълнение на договор.

PIWIK:


Google Maps

Този уебсайт използва Google Maps API, картова услуга на Google Inc.
("Google"), за изобразяване на интерактивна карта. Чрез използването на
Google Maps може информация за Вашето използване на този уебсайт (включително на вашия IP-адрес) да се прехвърля и съхранява на сървър на Google в САЩ.

Уебсайтът използва Google Maps API, за да представи визуално географска информация. При използването на Google Maps от Google се събират, обработват и използват данни за използването на Maps-функцията от посетители на уебсайта. Google ще прехвърли получената информация на трети лица, ако това е законно разрешено или ако трети лица обработват тези данни по поръчка на Google. Google в никакъв случай няма да свърже Вашия IP-адрес с други данни от Google. Въпреки това технически би било възможно, Google да направи идентифициране въз основа на получените данни поне на отделни потребители. Освен това е технически възможно да могат да се обработят лични данни и лични профили на потребители на уебсайта на Google за други цели, върху които ние нямаме влияние и не можем да имаме. Това, и фактът, че данни могат да се прехвърлят в САЩ , поради съображения за защита на данните е проблематично.

Имате възможността, да деактивирате услугата на Google Maps по лесен начин и така да предовратите трансфера на данни в Google :

Затова деактивирайте JavaScript във Вашия браузер. Обръщаме Ви внимание, че в този случай не можете да използвате индикатора за карта. Подробна информация за обработка на данни чрез Google можете да намерите в указанията за защита на данни в Google: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Чрез използването на този уебсайт и недеактивирането на JavaScript-функцията заявявате, изрично информирани за проблематиката за защита на лични данни, че сте съгласни с обработката на събраните за вас данни с Google по описания преди това начин и с посочената преди това цел.breadcrumb
x
produktvergleich