продукти

StecaGrid Connect User

Програма за дистанционен мониторинг

StecaGrid Configurator.jpg
X
StecaGrid Configurator.jpg

описание

Рентабилността на фотоволтаичната система се определя в зависимост от производителността, която тя всекидневно реализира преобразувайки слънчевата енергия в електрическа. Инверторите StecaGrid дават възможност  по всяко време да се получат и анализират запаметените и актуалните стойности. Тези функции правят възможно пълно интегрално наблюдение на соларната система.

Съхранение на данни (Dataloging)

За да се получи представа за качеството на работа на системата в инверторите се запаметяват: напрежение, ток и мощност от фотоволтаичния генератор, а така също и напрежението и честотата на мрежата. Запаметяват се и енергията, произведена от главния и подчинените инвертори за ден, месец, година. Тези данни, като и работният статус на системата, могат да бъдат възпроизведени с помощта на  дисплея

Трансфер на данни

На лице е възможността запаметената в инверторите информация с помощта на мрежова карта StecaGrid Connect и съответния софтуер да се трансферира на персоналния Ви компютър. С помощта на специализирания софтуер на Steca запаметената информация може не само да се прочете и трансферира към компютър, но и графично да се представи производителността на соларната система. Програмата е безплатна и може да бъде доставена във вариант за потребители и вариант за сервизен персонал. Посредством това разграничаване, от една страна се предпазва потребителят от волни и неволни промени в настройките на системата. От друга страна, сервизният персонал има възможност дистанционно бързо и точно да направи необходимите настройки на системата. Това осигурява едно непрекъснато и надеждно сервизно обслужване.

Мониторинг

По желание инверторите могат да бъдат присъединени към интернет за осъществяване на дистанционен мониторинг. С помоща на мрежовата карта StecaGrid ­Connect и съответната парола можете от всяко едно място, където и да се намирате по света посредством уеб-браузър или специализираната програма за мониторинг StecaGrid Connect User да получите актуална информация за работата и производството на системата. Разбира се можете да използвате предимство да презентирате системата на Вашите партньори, като убедително им демонстрирате производителността и ефективността на Вашата система. Чрез специално подготвена за тази цел интернет страница се визуализира запаметената от инверторите информация. По този начин бързо и ефективно можете да се усведомите, както за актуалното производство, така и за произведената от фотоволтаичната система електроенергия. За гарантиране сигурността на Вашата интернет страница достъпът до нея е защитен с парола.

head-download

download_productpdf

  •  StecaGrid Connect User productdatasheet BG · pdf · 0,211 MB
  •  StecaGrid Connect User productdatasheet DE · pdf · 0,211 MB
  •  StecaGrid Connect User productdatasheet EN · pdf · 0.211 MB
  •  StecaGrid Connect User productdatasheet FR · pdf · 0,211 MB
  •  StecaGrid Connect User productdatasheet IT · pdf · 0,211 MB

productdownload_manual

  •  StecaGrid Connect User productdownload_item-manual DE, EN, FR · pdf · 1,935 MB

productdownload_software

  •  StecaGrid Connect User productdownload_item-software · exe · 2,833 MB
breadcrumb
x
produktvergleich