продукти

StecaGrid 9000 3ph

Трифазен инвертор

StecaGrid 9000 3ph 315px
X
StecaGrid 9000 3ph 315px

описание

Винаги симетричен

Предимството на трифазната система е, че произведената електрическа енергия винаги се отдава към електропреносната мрежа, симетрично разпределена между трите фази. На този принцип функционира и трифазният инвертор StecaGrid 9000 3ph в целия си работен диапазон. При проектирането на фотоволтаична централа с определена мощност отпада трудната задача за намиране на монофазни инвертори с подходяща мощност, така че след разпределението им на трите фази да се гарантира фазова разлика по-малка от 4,6kW. От симетричното отдаване на произведената енергия към електропреносната мрежа изцяло са заинтересовани електропреносните дружества. С употребата на трифазния инвертор StecaGrid9000 3ph  всички дискусии относно влиянието на фотоволтаичната централа върху симетрията на мрежата остават в миналото.

Дълга експлоатационна продължителност  

При монофазните инвертори възниква потребността за междинно съхранение на цялата постъпваща от фотоволтаичните панели енергия в самия инвертор при преминаване на фазовото напрежение през нулева точка. Тази функция се изпълнява от вградени в инвертора електролитни кондензатори. Изсъхването на електролита на кондензаторите влияе пряко върху продължителността на живот на уреда. При трифазните инвертори, в сравнение с монофазните, във всеки един момент се подава енергия минимум към две от фазите на електропреносната мрежа, с което силно се редуцира нуждата от междинно съхранение на произведената от фотоволтаичните панели енергия в самия инвертор. Това осигурява дълъг експлоатационен период на трифазните инвертори, което е изцяло в интерес на собствениците им.

Разнообразни възможности за включване

Посредством широкия входен диапазон на напрежението от 350V до 800V и максимален входящ ток 32А, към трифазния инвертор StecaGrid9000 3ph могат да се присъединяват под формата на различни конфигурации всички видове актуални на пазара моно- и поликристални фотоволтаични панели, като се  използват  панели от един и същи вид. Освен това инверторът  е съвместим и с тънкослойни панели от типа CdTe и CIS/CIGS. Пет двойки МС4-щекери са на разположение за присъединяването на стринговете от фотоволтаичния генератор към инвертора.

Улеснен монтаж

Инверторът StecaGrid 9000 3ph може да бъде монтиран на стена с помощта на метална планка, която е неразделна част от окомплектовката. Благодарение на високия му клас на защитеност от неблагоприятни въздействия на околната среда, той може да бъде инсталиран както в помещения, така и на открито. Посредством вградения DC-шалтер и отпадането на необходимостта за отваряне на инвертора при инсталиране, значително се намаляват разходите и времето за монтаж.

Гаранция

Инверторът StecaGrid 9000 3ph има гаранция от 5 години. Опционално тя може да бъде удължена на 10 години.

head-property

head-property-produktmerkmale

 • prm_ac
 • prm_dn
 • prm_gj
 • prm_cf
 • prm_ak
 • prm_bt

head-property-elektronische_schutzfunktionen

 • esf_bc

head-property-anzeigen

 • anz_ak

head-download

download_productpdf

 •  StecaGrid 9000 3ph productdatasheet BG · pdf · 0,961 MB
 •  StecaGrid 9000 3ph productdatasheet DE · pdf · 0,131 MB
 •  StecaGrid 9000 3ph productdatasheet EN · pdf · 0.128 MB
 •  StecaGrid 9000 3ph productdatasheet FR · pdf · 0,961 MB
 •  StecaGrid 9000 3ph productdatasheet IT · pdf · 0,961 MB

productdownload_manual

 •  StecaGrid 9000 3ph productdownload_item-manual DE, EN · pdf · 1,784 MB
 •  StecaGrid 9000 3ph productdownload_item-manual FR · pdf · 1,481 MB
 •  StecaGrid 9000 3ph productdownload_item-manual IT · pdf · 1,749 MB
breadcrumb
x
produktvergleich