продукти

StecaGrid 2000+

StecaGrid 2000plus Master Slave photo 300dpi 3D.jpg
X
StecaGrid 2000plus Master Slave photo 300dpi 3D.jpg

описание

Дуал-стринговата продуктова  гама се базира на принципа  Главен-Подчинен инвертор. В сравнение с подчинения, главният инвертор разполага с допълнителни функции: дисплей, памет за съхранение на данни за произведената електроенергия, наблюдение на АС-мрежата и възможност за инсталиране на мрежова карта за дистанционен мониторинг.

Гъвкавост при проектирането на фотоволтаични системи

StecaGrid 2000+ работи на принципа на дуал-сринговата концепция. Това означава, че всеки инвертор (главен или подчинен) разполага с два  DС-входа, всеки от които притежава собствен MPP-тракер(устройство, следящо във всеки момент максималната работна точка в зависимост от входящия ток и напрежение). Към всеки вход може да се вкючи по един стринг. В зависимост от нуждите, двата DС-входа могат да се запаралелят.

Предимствата на една такава система са редуциране на  негативни влияния, като частични засенчвания, смущения при работа или изключване на стринг. С употребата на комбинации от децентрални модулни инвертори главен/подчинен могат да се намалят разходите за DС-окабеляване и електрическите загуби.

Галванично Разделяне

Дуал-стринговите инвертори на Steca притежават високочестотен трансформатор, чрез които галванично се разделя правотоковата-  от променливо-токовата верига. Тази архитектура на инвертора го прави изключително подходящ за употреба в комбинация с тънкослойни панели постигайки високо КПД до 95 % .

Универсално приложение

Инверторите StecaGrid имат константна производителност в широк температурен диапазон. За това способства пасивното охлаждане  базиращо се на естествената конвекция. Липсата на вентилатор за охлаждане прави инвертора почти безшумен в работен режим. Всички тези фактори взети заедно отменят необходимотта за периодична  сервизна поддръжка. Благодарение за високия клас на защитеност от негативни влияния на околната среда дуал-стринговите инвертори StecaGrid са напълно подходящи за монтаж на открито.

Гаранция

Инверторите от фамилията  StecaGrid 2000 и  2000+  имат 5 годишна гаранция, която може по желание да бъде удължена на 10 години.

head-property

head-property-produktmerkmale

 • prm_ab
 • prm_ac
 • prm_ag
 • prm_ah
 • prm_aj
 • prm_al
 • prm_am
 • prm_ak
 • prm_cra
 • prm_bt

head-property-elektronische_schutzfunktionen

 • esf_bc

head-property-anzeigen

 • anz_ab
 • anz_ak
 • anz_bj

head-property-bedienung

 • bed_ac
 • bed_ap

head-property-optionen

 • opt_ag

head-download

download_productpdf

 •  StecaGrid 2000+ productdatasheet BG · pdf · 0,201 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdatasheet DE · pdf · 0,599 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdatasheet EN · pdf · 0.615 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdatasheet FR · pdf · 0,823 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdatasheet IT · pdf · 0,829 MB

productdownload_manual

 •  StecaGrid 2000+ productdownload_item-manual DE, EN, FR · pdf · 13,852 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdownload_item-manual 230V/60Hz: EN, FR, ES · pdf · 12,125 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdownload_item-manual ES · pdf · 3,737 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdownload_item-manual IT · pdf · 6,159 MB
 •  StecaGrid 2000+ productdownload_item-manual NL · pdf · 3,793 MB
breadcrumb
x
produktvergleich