Предприятие
Breite 50mm.png
По традиция Steca като фирма, предоставяща услуги за електрониката (EMS-Provider) и производител на соларната електроника и зарядни системи за акумулатори е синоним на идеи и иновации. Всички ние с лична отговорност и умения създаваме индивидуални електронни продукти с убедително качество и ги предлагаме на глобалните пазари. Опростените работни процеси, честните партньорства и прозрачната комуникация са постижими и водят до нашия общ успех.

Обмислените и съгласувани помежду си процеси, комбинирани с компетентността, гъвкавостта и опита на модерната фирма за услуги, допринасят съществено за успеха на проекта. Steca владее тези стъпки и процеси и гарантира производство в срок, високо постоянно качество и адекватно съотношение цена-качество.

Щека Електроник е водещ производител на соларна електроника, налагащ в международен план нови мащаби в управлението и употребата на слънчева енергия. В трите пазарни сегмента: мрежово-свързани фотоволтаични системи, автономни фотоволтаични системи, соларно-термични системи, фирмата е символ за иновация и далновидност. Ние налагаме най-високи стандарти за качество в разработката, производството и пласмента на нашите продукти.

Trade fairs Seminars Download product catalogues
Батерийната зарядната техника на Щека се отличава от самото начало с високо качество и
издръжливост. Затова от няколко десетилетия разработваме ефективна и лесна за обслужване зарядна техника в сътрудничество с водещи производители на батерии и институти, за да гарантираме сигурната употреба на Вашите батерии.
Ще се радваме на Вашите идеи и въпроси относно фирмата, нашите продукти и услуги. Изпратете ни съобщение, ние ще ви отговорим своевременно.
Предприятието
Steca Elektronik GmbH

Fon: +49-(0)8331-8558-0
Факс: +49-(0)-8331-8558-131

Е-mail: info@steca.de
Формуляр за контакт
Услуги в областта на електрониката
Електрониката, Развойни дейност

Fon: +49-(0)8331-8558-240
Факс: +49-(0)-8331-8558-131

E-mail: Michael.Ackers@steca.de
Формуляр за контакт


Соларна енергия
Соларна електроника, Зарядни системи

Fon: +49-(0)8331-8558-100
Service: +49-(0)8331-8558-833
Факс: +49-(0)-8331-8558-132
E-mail: info@stecasolar.de
Формуляр за контакт


Сертификати и отличия

Щека, Сертификат, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, TS 16949
Steca Zertifikate 640px web.jpg

Работим с всички сили за Вас

Steca гарантира най-високо качество, сигурност и надеждност и отделя при това специално внимание на поносимостта за околната среда по време на разработката, конструирането, производството и пласмента на продуктите. За постигането на тези качествени цели Steca работи със стратегии за управление и подобряване на качеството.
Чрез системата за управление на качеството и фирмената философия качеството се планира, произвежда и гарантира от първото запитване на клиента до последната работна операция.

Steca е сертифицирана по:
ISO 14001:2004
Download »DE   »EN   »ES   »FR   »BG

ISO 9001:2008
Download »DE   »EN   »ES   »FR   »BG

ISO 50001:2011
Download »DE   »EN   »ES   »FR

ISO/TS 16949:2009
Download »DE   »EN   »ES   »FR

ISO 14001:2004
Download »DE   »EN   »BG

Steca е одитирана по:
EN ISO 13485:2003Ginkgo 640px web.jpg

Опазване на околната среда и климата – Ние мислим за утре

Електроника за екологично бъдеще

Steca разработва и произвежда електроника „произведено в Байерн“ за едно екологично бъдеще, с което допринася за ефективно използване и намаляване консумацията на електрическа енергия в световен мащаб. Соларната техника подпомага използването на чиста, възобновяема енергия и по този начин намалява емисиите на въглероден двуокис (CO2). Steca дава добър пример с прилагането на екологосъобразни производствени процеси и активно участва в изследователски проекти за ефективно използване на енергията и опазване на климата. Федералното правителство на Германия вписа Steca като престижна фирма за производство на енергия в атлас за екологични технологии "Green Tech made in Germany".

Подизпълнител за екологията

Като подизпълнител за електроника, Steca допринася значително за ефективното и икономично използване на енергията. Компанията постига икономия на енергия в милиони електронни устройства за уреди с енергийна ефективност клас А ++. Това спестява дванадесет милиона киловатчаса електроенергия годишно - консумацията на енергия за 3500 домакинства. Минималната консумация на електрическата енергия и суровини при максимална мощност е и фокусът на електрониката, която Steca разработва и произвежда за: датчици за движение и прекъсвачи за електрозахранване, уреди за измерване на вода и време, както и системи за медицински анализи и управления за промишлеността. Други примери са фотоволтаичните регулатори в автомобилостроенето, които подобряват енергийния баланс на автомобилите.

Производител за екологията

Също и като производител, Steca поставя в центъра производството за едно екологично бъдеще: Соларната техника поддържа и насърчава екологосъобразното използване на чиста и безплатна слънчева енергия. Steca е единственият производител в света, който обслужва и трите пазарни сегмента: Steca разработва продукти за захранващата мрежа (Photovoltaic Grid Connected), за автономни системи (Photovoltaic Off Grid) и за производство на топла вода (соларна топлинна енергия).
С успех: Steca е лидер на световния пазар в областта на автономните фотоволтаични системи (Photovoltaik Off Grid) и на второ място при соларната топлинна енергия. Steca също разработва и продава системи за зарядни устройства на батерии, които използват максималния потенциал за акумулиране на енергия. Комплексните системи за управление на автобусните депа служат за избягване на замърсяването на околната среда чрез намаляване работата на неподгрят двигател. По този начин годишно се спестява един милион литри дизелово гориво.

Иноватор в екологията

В седалището в Меминген, отделът за развойна дейност е отговорен за високата степен на иновация на дружеството, създадено през 1976 г. и разработено от малка монтажно производство до доставчик на пълен набор от услуги в световен мащаб. Отделът последователно прилага фирмената философия на Steca, според която се разработват изключително високопроизводителни продукти с оптимален енергиен баланс. Път, който се оказа верен. Ранното навлизане на пазара на соларни системи, което Steca извърши през 1990 г., като една от първите индустриални компании, също се изплати: годишните темпове на растеж на Steca Solar възлизат на 15%. Като разширяваща се компания, Steca продължава да разчита на енергийното разположение на Германия и Бавария.

Политика за опазване на околната среда

Политиката за опазването на околната среда се отнася за всички заводи на Щека Електроник при спазване на специфичните за отделните страни законови и нормативни изисквания.
Надграждайки, ние вървим по път на непрекъснато усъвършенстване. Следните принципи на действие обобщават нашата цялостна корпоративна философия в областта на околната среда и ни служат като насоки:
- Щека Електроник се задължава във връзка със спазването на съответните изисквания по околна среда постоянно да подобрява фирмената си политика в тази насока. Енергийните и материалните ресурси се използват с висока екологична съзнателност.
- Въздействието върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги се оценява на възможно най-ранен етап, за да се предотврати/ограничи замърсяването на околната среда.
- Предотвратяване на щетите върху околната среда чрез използване на всякакви организационни и технически осъществими възможности, които са икономически целесъобразни.breadcrumb
x
produktvergleich