Предприятие

История

Щека; История, Основаване, Предприятието

Път, изпълнен с идеи

1976
Основаване на Щека ГмбХ от господата Щейнле и Каспер
Завод за монтаж на батерийни зарядни устройства
Развитие и прозводство на батерийни зарядни системи

1980
Поемане на фирмата от господин Дитмар Фойгтсбергер
Разширяване на производствените възможности до професионален доставчик на електроника

1990
Възникване на сферите кабелна техника и соларна електроника
Постепенно разширяване до доставчик на електроника с пълно обслужване

2000
Разширяване на площта на сградата до 10.000 m²
Въвеждане на интегрирани информационни системи

2006
Основаване на дъщерно дружество Щека България EOOД с 20 работника и площ на сградата от около 5.000 m².

2012
Нова постройка на площ от 7.000 m²
Общо Щека произвежда на площ от 29.000 m² услуги и продукти за екологично бъдеще.

2014
Финализиране на правоприемството от Д-р-инж. Гералд Kaцлер, Петер Фойгтсбергер и Михаел Фойгтсбергер

2018
Интегриране в "PRIMEPULSE Group" за стратегическо развитие и интернационализация.breadcrumb
x
produktvergleich