Steca Elektronik GmbH                                                                                              
Mammostraße 1
87700 Memmingen
Germany
Fon +49 (0) 8331 85 58-0
Fax +49 (0) 8331 85 58-131
E-Mail: info@steca.de 

 

 

Steca


 
Ток от Слънцето ...
               ... за всекидневно потребление
Технически характеристики
DE EN ES FR IT BG
Снимка 300 dpi
Снимка 72 dpi
Указания за свързване
DE / EN
 
Мониторинг
MeteocontrolSolar-LogTM
Каталог – фотоволтаично мрежово захранване
DEENES
FRITCN
Архив
 

DC-прекъсвач за инвертори StecaGrid 300  и StecaGrid 500

250 V DC, 6 A DC, 6-полюсен
Към един DC-шалтер могат да бъдат присъединени от един до три инвертова. При еднополюсно свързване на отделните входове, към него е възможно да се свържат до шест инвертора.

 

Сертификати
  • Съответства на DIN VDE 0100-712